Η Εταιρεία

Η Aidom Pharma S.A. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2000 και είναι σήμερα μία από τις σημαντικότερες φαρμακευτικές εταιρίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ευρεία και διαρκώς εμπλουτιζόμενη γκάμα πρωτοποριακών προϊόντων σε συνδυασμό με τις σταθερές συνεργασίες και της ηθικές εταιρικές πρακτικές αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρίας και το κλειδί για τη διαρκή της ανάπτυξη.

Photo by Karolina Grabowska from Pexels